ประชุมคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย
        วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย โดย พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ ประธานกรรมการ ช.ส.ค. และผู้แทนสหกรณ์ผู้ลงทุน 5 ลำดับแรก พร้อมด้วย นายพิทยา ทิพยโสตถิ ประธานกรรมการ สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จก. และนายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมร่วมกับผู้แทนสหกรณ์ผู้ลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย หารือแนวทางการเตรียมตัวเมื่อบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 117 คน จาก 89 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ.
 
        สำหรับการยื่นหนังสือแจ้งเหตุผิดนัด ชุดที่ 1/2561 ที่ยังเหลืออยู่ ชสอ.ประสานกับ สอ.พนักงานการบินไทย จก. และ สอ.กรมทางหลวง จก. ดำเนินการรวบรวมสหกรณ์ผู้ถือหุ้นให้ได้ 25% เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการนำส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดนัดฯ ไปยัง บมจ.การบินไทย เพื่อให้สหกรณ์ทุกแห่งได้สิทธิประโยชน์ในรุ่นดังกล่าวร่วมกัน
 
ความคืบหน้าอื่นๆ ชสอ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 02 ก.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว :
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM