ชสอ. ประชุมร่วมกับ ผู้แทนสหกรณ์ผู้ลงทุน 5 ลำดับแรก เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการของสหกรณ์ในฐานะเจ้าหนี้บริษัทฯ จากบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
        เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงาน ชสอ. คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทยโดย พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ ประธานกรรมการ ช.ส.ค. และผู้แทนสหกรณ์ผู้ลงทุน 5 ลำดับแรก พร้อมด้วย นายพิทยา ทิพยโสตถิ ประธานกรรมการ สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จก. นายไพบูลย์ แก้วเพทาย นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ ชสอ. และดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการของสหกรณ์ในฐานะเจ้าหนี้บริษัทฯ จากบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ทั้งนี้ ชสอ.จะเชิญสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้บริษัทฯ มาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการต่อไปในต้นเดือนกรกฎาคม 2563
วันที่เขียนข่าว : 23 มิ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : รายงานโดย ทีมข่าว ชสอ.
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM