ประกาศรายชื่อโครงการของโรงเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[เอกสารแนบ]

        ตามที่ ชสอ. สนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนให้แก่เด็กนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จนจบระดับมัธยมศึกษา และอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ

        สำหรับในปี 2563 ชสอ. ได้จัดสรรทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้จำนวนเงิน 1,170,000.- บาท โดยมีรายชื่อโครงการของโรงเรียน ดังเอกสารแนบ

วันที่เขียนข่าว : 24 มิ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM