พิธีเปิดการสัมมนา หลักสูตร “กฎกระทรวงฯฉบับใหม่,แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้และ พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเงินกู้เกินอัตรา”
        พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ . เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา หลักสูตร “กฎกระทรวงฯฉบับใหม่,แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้และ พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเงินกู้เกินอัตรา” จัดโดยกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2563 เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์มี ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการบริหารงานสหกรณ์ให้ทันต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงสังคมในยุคปัจจุบัน รวมถึงมีความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 114 คน 28 สหกรณ์ ณ วังยางริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. นครนายก
วันที่เขียนข่าว : 19 มิ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM