โครงการปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
[เอกสารแนบ]
โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครฟรี เว็บไซต์ http://master-coop.eco.ku.ac.th หรือ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง EC1101 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 0928 และ 0 8 1553 0959
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 19 มิ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM