ชสอ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการฟื้นฟูกิจการและการปฏิบัติของเจ้าหนี้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
        นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ ชสอ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการฟื้นฟูกิจการและการปฏิบัติของเจ้าหนี้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางในการฟื้นฟูกิจการและการปฏิบัติของเจ้าหนี้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยอธิบดีกรมบังคับคดีและคณะ รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสหกรณ์เจ้าหนี้ โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวรายงาน และนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
 
โดยมีข้อสรุปถึงแนวทางการช่วยเหลือสหกรณ์เจ้าหนี้หุ้นกู้บริษัทการบินไทยฯ ที่สำคัญ ดังนี้
1. ขอให้สหกรณ์เจ้าหนี้ทุกแห่งรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะดำเนินการในเรื่องนี้
2. เงินต้นของสหกรณ์ ควรคงอยู่เพราะว่าเป็นเงินของสมาชิกสหกรณ์
3.ได้เตรียมการแนวทางการลงบัญชีของสหกรณ์และหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสหกรณ์มากนัก
 
นอกจากนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สรุปแนวทางการบันทึกบัญชีฯ ในที่ประชุมไว้ ดังนี้
1. ถ้าแผนฟื้นฟูฯ ออกมา หุ้นกู้ของสหกรณ์ผู้ลงทุนที่ครบกำหนดในปี 2563 จะถูกจัดงวดใหม่
2. ดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ จะหารือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นรายสหกรณ์ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดของสหกรณ์
 
ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะจัดให้มีการประชุมสหกรณ์เจ้าหนี้ผ่านระบบ zoom meetting และถ้ามีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเชิญทุกส่วนมาร่วมประชุมในครั้งต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 04 มิ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM