คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย ยืนยันรักษาผลประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์อย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ 3 ล้านคน
        พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายวินัย นิยโมสถ นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ที่ปรึกษา ชสอ. และประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และนายจรัล เอี่ยมสำอาง ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการลงทุนในหุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - THAI แต่งตั้งโดย ชสอ. ได้เชิญผู้แทนสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทุนในหุ้นกู้ฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อระดมข้อคิดเห็นกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงาน ชสอ. โดยมีข้อสรุปร่วมกันดังนี้
 
1. คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย ยืนยันรักษาผลประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์อย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ 3 ล้านคน
2. การกำหนดแนวทางเจรจา ต้องรอให้แผนฟื้นฟูกิจการมีความชัดเจนก่อน
3. ชสอ. ร่วมกับ สสท. และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เตรียมความพร้อมให้คำแนะนำกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ในส่วนของสหกรณ์ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ THAI
4. ชสอ. จะดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อยืนยันจำนวนสหกรณ์ และเงินลงทุนในหุ้นกู้ THAI
 
        ชสอ. ในฐานะผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ขอให้สมาชิกสหกรณ์มั่นใจในทิศทางและแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้ THAI เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ไว้อย่างดีที่สุด
วันที่เขียนข่าว : 02 มิ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM