ชสอ. จัดประชุมการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
       วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จัดประชุมการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) - THAI โดย พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) นายวินัย นิยโมสถ นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ และดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. โดยมีนายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ชสอ. เป็นผู้ดำเนินรายการ มีสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วม จำนวน 118 คน 68 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี โดยที่ประชุมได้มีข้อสรุปร่วมกันดังนี้
 
1. ชสอ. ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการและอุดมการสหกรณ์ โดยได้จัดเตรียมแผนสำรองเงินสภาพคล่อง ไว้เพียงพอตลอดเวลา
 
2. เห็นด้วยกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยฯ ภายใต้กฏหมายล้มละลาย แต่กระบวนการฟื้นฟูจะต้องไม่ทำให้สหกรณ์เจ้าหนี้เสียหายเพราะเป็นเงินของสมาชิก
 
อนึ่งที่ประชุมได้รับทราบมติ ครม. ว่าการฟื้นฟูกิจการในส่วนหนี้สหกรณ์ 4.2 หมื่นล้านบาท ยืดหนี้ออกไป โดยมีเงื่อนไขจะจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม
 
3. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเป็นตัวแทนสหกรณ์เจ้าหนี้ในการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ
วันที่เขียนข่าว : 19 พ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM