ชสอ. มอบชุด PPE - ICU ให้กับโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
       ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. มอบชุด PPE - ICU ให้กับโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 7 แห่ง จำนวนแห่งละ 50 ชุด ดังนี้ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด - 19 "ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด - 19"
วันที่เขียนข่าว : 14 พ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM