ชสอ. ร่วมมอบเครื่องแสกนอุณหภูมิและหน้ากากอนามัย N95 ให้กับสถานีตำรวจ และโรงพยาบาล ในจังหวัดนนทบุรี
วันที่ 29 เมษายน 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายวินัย นิยโมสถ นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ นายธงชัย วิทยานุกรณ์ กรรมการดำเนินการ นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ดร.ปัณฐวิชญ์ มุงสมัครศรีกุล รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมมอบเครื่องแสกนอุณหภูมิ ให้กับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และสถานีตำรวจ จำนวน 11 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี โดยมีพันตำรวจเอก เขมพัทธ์ โพธิพิทักษ์ รองผู้บัญชาการกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พันตำรวจเอก ศิวัช ศรีวิชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางกรวย และพันตำรวจเอก ธีรวัจน์ ขจรเกียรติภาส ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ ร่วมรับมอบ และมอบหน้ากากอนามัย N95 ให้กับโรงพยาบาล จำนวน 12 แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวโสภิฎดา สิริยากร เภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับมอบ เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจและบุคลากรทางการแพทย์ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันโรคโควิด - 19
วันที่เขียนข่าว : 30 เม.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM