ชสอ. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือชุมชนเทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ( ชสอ.) โดยพลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา สภาที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ แจกถุงยังชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 2 ตำบลบางสีทอง จำนวน 556 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในอำเภอบางกรวย ได้แก่ อำเภอบางกรวย สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางกรวย เทศบาลตำบลบางสีทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่ อสม. ที่ได้จัดส่งบุคลากรมาช่วยอำนวยความสะดวก จัดระเบียบ และคัดกรองประชาชนที่เดินทางมารับถุงยังชีพ วันที่ 27 เมษายน 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
" ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด - 19"
วันที่เขียนข่าว : 27 เม.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM