พิธีมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

       เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. ให้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ผศ.พิพัฒน์ วงศ์เกษม นายธงชัย  วิทยานุกรณ์ กรรมการดำเนินการ นางประภาษร ทิพย์ดี และ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีแก่สหกรณ์
        สอ.กฟผ. มุ่งมั่นพัฒนานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ คำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก การที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ประจำปี 2562 เปรียบเสมือนเครื่องย้ำเตือนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาคุณภาพมาตรฐานนี้ไว้ และยังเป็นกำลังใจให้มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสหกรณ์ให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองต่อไป
 
วันที่เขียนข่าว : 10 มี.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM