ชสอ. ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารสำนักงาน ชสอ. จ.นนทบุรี

       พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ พันตำรวจตรี วันชัย หอมหวล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เรื่องการบริหารการเงินของ ชสอ. และการลงทุนในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่มีผลกระทบในการบริหารและการปฏิบัติงานภายในสหกรณ์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 05 มี.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM