ชสอ. เข้าหารือความคืบหน้าการร่วมมือบริการโปรแกรม ระหว่าง ชสอ.กับ ชสอ.ตร. ณ สำนักงานสหกรณ์ กรุงเทพฯ

        วันที่ 5 มีนาคม 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ นายธงชัย วิทยานุกรณ์ กรรมการดำเนินการ นายสมชายรัตนอารี กรรมการและเลขานุการ พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ ที่ปรึกษา ชสอ. และ ชสอ.ตร. และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นายนลธวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯ นางสาวนฤมล พงศ์วารินทร์ ผู้จัดการฝ่ายโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้าหารือความคืบหน้าการร่วมมือบริการโปรแกรม ระหว่าง ชสอ.กับ ชสอ.ตร. ณ สำนักงานสหกรณ์ กรุงเทพฯ
 
        โดยมี พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร รองประธานกรรมการ พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ กรรมการและเหรัญญิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด (ชสอ.ตร.) ให้การต้อนรับ และบรรยายถึงความคืบหน้าของการพัฒนาโปรแกรมของ ชสอ.ตร.
 
       ชสอ.ตร.ได้ทำระบบตรวจสอบสมาชิกของสหกรณ์ตำรวจทั่วประเทศที่มีมากกว่า 240,000 ราย เพื่อป้องกันการเป็นสมาชิกและกู้ซ้ำซ้อน โดยที่สหกรณ์สมาชิกจะมีรหัสผู้ใช้ในการเข้าระบบ เพื่อทำการตรวจสอบสถานะของผู้อื่นสมัครสมาชิกหรือผู้ขอกู้ได้เบื้องต้น เนื่องจากโปรแกรมเดิม ไม่รองรับความต้องการในปัจจุบัน
วันที่เขียนข่าว : 05 มี.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM