บันทึกเทปถ่ายทำวีดิทัศน์สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด

      วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ณสรวง ก้อนวิมล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสมชาย รัตนอารี เลขานุการ ดร.กมล ศรีล้อม ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย กรรมการดำเนินการ และ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด และบันทึกเทปถ่ายทำวีดิทัศน์สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ด้านการออม ประจำปี 2562 ของ ชสอ. เพื่อเป็นการยกย่องในความสำเร็จของสหกรณ์และให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.พ. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM