ยื่นหนังสือสรุปประเด็นข้อคิดเห็นต่อ 5 (ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. และ นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ ประธานกรรมการ ชสค. ร่วมยื่นหนังสือสรุปประเด็นข้อคิดเห็นต่อ 5 (ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรเป็นกรรมการบริหาร กพส. ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 20 ก.พ. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM