พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการเงินกู้"

      เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายอุทัย ศรีเทพ  รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล  ประธานกรรมการ ชสอ. ให้เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ดร.ณสรวง ก้อนวิมล รองประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวรายงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร  "คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการเงินกู้" ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์  2563 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการเงินกู้ แนวทางการควบคุมการบริหารงาน ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบริหารการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 300 คน 72 สหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 20 ก.พ. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM