การสัมมนา เรื่องผลกระทบกฎกระทรวงฯ วันที่ 6 ก.พ.63 ที่ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

         เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ประธานในพิธีเปิดสัมมนา โดยมี ดร.ณสรวง ก้อนวิมล รองประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวรายงานและต้อนรับ  รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. เข้าร่วมการสัมมนา  หลักสูตร  "การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กับผลกระทบจากกฎกระทรวง และกฎหมายสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์  2563 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี   เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญและแนวปฏิบัติของกฎกระทรวงทั้ง 7 ฉบับที่ได้ออกมาแล้วรวมทั้งกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์  สามารถนำความรู้ทางด้านกฎหมายไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและเตรียมความพร้อมในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 220 คน จาก63 สหกรณ์
 
 
วันที่เขียนข่าว : 06 ก.พ. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM