ชสอ. เข้าร่วมประชุมหารือร่างกฎกระทรวงฯ พร้อมยื่นหนังสือสรุปประเด็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของขบวนการสหกรณ์

        พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมหารือร่างกฎกระทรวงมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 พร้อมยื่นหนังสือสรุปประเด็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของขบวนการสหกรณ์ 6 (ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ กับ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการประชุมหารือ ร่างกฎกระทรวงฯ 5 ร่างที่มีผลกระทบมากร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ฯ สันนิบาตสหกรณ์ และผู้แทน สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์ ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงฯ  ทั้ง 5 ร่าง โดยมีข้อสรุปร่วมกันว่าขอให้ขบวนการสหกรณ์ไปพิจารณาร่วมกันและสรุปข้อคิดเห็นเสนอกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาร่วมกันต่อไป เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กทม.
วันที่เขียนข่าว : 05 ก.พ. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM