ชสอ. ให้การต้อนรับคณะนักสหกรณ์จากประเทศเมียนมาร์ จากสำนักงานประสานงานโครงการกองทุนเพื่อการพัฒนาสหกรณ์แห่งประเทศแคนาดา

      พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะนักสหกรณ์จากประเทศเมียนมาร์ จากสำนักงานประสานงานโครงการกองทุนเพื่อการพัฒนาสหกรณ์แห่งประเทศแคนาดา (Cooperative Development Foundation of Canada - MyFIANACE) ในประเทศเมียนมาร์ จำนวน 17 คน โดยการนำของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์  ชั้น 4 วันที่ 29 มกราคม 2563  ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 30 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM