ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร the Continuing Professional Development Educators

       พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ ดร. สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร the Continuing Professional Development Educators จำนวน 40 คน จากประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ศรีลังกา และเนปาล โดยการนำของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU) เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 27 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM