พิธีมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ห้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
      เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 นายสมชายรัตนอารี เลขานุการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจากพลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. ให้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. และมอบของที่ระลึกที่ลงทุนกับ ชสอ. ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด โดยมี นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการสหกรณ์เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายโกวิท เกตุงาม กรรมการดำเนินการ ชสอ. นายวงศ์ธารินทร์ พรมรักษ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุรินทร์ บัวงาม ประธานกรรมการ สอ.ครูประจวบคีรีขันธ์ จก. นายแพทย์อภิวัฒน์ บัณฑิตชาติ รองผู้อำนวยการ รพ. ประจวบคีรีขันธ์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีแก่สหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 28 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM