พิธีมอบรางวัลป้ายสหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด.

      วันที่ 25 มกราคม 2563  เวลา 10.00 น.  นายสมชาย รัตนอารี  เลขานุการ  ได้รับมอบจากประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานพิธีมอบรางวัลป้ายสหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด.  พร้อมแสดงความยินดีกับสหกรณ์ โดยมี รศ พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์. ที่ปรึกษา  นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่. เข้าร่วมในกิจกรรมนี้. สำหรับการคัดเลือก. โดยการประเมินเกณฑ์ความมั่นคงทางด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ จากรายงานกิจการประจำปี ที่ได้รับเกรด บีบวก ขึ้นไป จากนั้นคัดเลือกจาก เกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์. พิจารณาระดีบดีมากขึ้นไป และการประเมินด้านกายภาพของสหกรณ์และการให้บริการ. รางวัลนี้มีการประเมินติดตามทุกปีเพื่อรักษามาตรฐานของสหกรณ์และพัฒนายกระดับสหกรณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างแท้จริง
 
วันที่เขียนข่าว : 25 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM