พิธีมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ.ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จำกัด

       เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจากพลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. ให้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ.ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จำกัด โดยมี นายชัยยา เจิมจุติธรรม ประธานกรรมการสหกรณ์เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. รศ.พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพ พื้นที่ 2 ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ กรรมการเขตพื้นที่ฯ คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีแก่สหกรณ์
 
วันที่เขียนข่าว : 24 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM