พิธีมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก. จำกัด

      เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจากพลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุลประธานกรรมการ ชสอ. ให้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก. จำกัด โดยมี นายสมชาย ทับทิมดง ประธานกรรมการสหกรณ์เป็นผู้รับมอบพร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. รศ.พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพ พื้นที่ 2  ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ กรรมการเขตพื้นที่ฯ คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีแก่สหกรณ์
 
วันที่เขียนข่าว : 24 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM