ชสอ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด

      วันที่ 24 มกราคม 2563. ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ชสอ.  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี
 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ มีความมั่นคงสูง มีรายได้เป็นจำนวนมากเป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงินและสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่ง ให้บริการสินเชื่อ และให้บริการเงินฝากแก่สมาชิก รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 กำไรสุทธิ 1,171 ล้านบาท
 
วันที่เขียนข่าว : 27 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM