พิธีเปิดโครงการ "ปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” ณ บ้านสว่างใจ วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม (สาขาวัดสังฆทาน) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

      พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายสุรพล กมุทชาต กรรมการดำเนินการ เป็นประธานในพิธีเปิด และเข้าร่วมปฎิบัติธรรม พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน ในโครงการ "ปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2563 เพื่อให้บุคลากรและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งบุคลากรของ ชสอ. ที่นับถือศาสนาพุทธ ได้ศึกษาและเข้าใจหลักธรรมของพุทธศาสนาและสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
      ทั้งนี้ ชสอ.ถวายปัจจัย จำนวนเงิน 60,000 บาท โดยมีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน 95 คน 35 สหกรณ์ ณ บ้านสว่างใจ วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม (สาขาวัดสังฆทาน) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่เขียนข่าว : 24 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM