ชสอ. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

        วันที่ 22 มกราคม 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายวิราช ป้อมบ้านต้า รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ.ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ จำนวน 97 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ บทบาทและผลการดำเนินงานของ ชสอ. บรรยายโดย นางสุนทรี ถาวร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสามารถเชื่อมโยงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางเศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกรณ์ได้ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 23 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM