ชสอ. ให้การต้อนรับผู้บริหารสหกรณ์จาก The Africa Confederation of Cooperation of Co-operative Savings & Credit Associations (ACCOSCA) ประเทศแอฟริกาใต้

          พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายวินัย นิยโมสถ นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารสหกรณ์จาก The Africa Confederation of Cooperation of Co-operative Savings & Credit Associations (ACCOSCA) ประเทศแอฟริกาใต้ โดยการนำของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU) เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 23 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM