พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด

       วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวิราช ป้อมบ้านต้า รองประธานกรรมการ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด พร้อมด้วย นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด ผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการวางแผนและวิจัย นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมี ว่าที่พันตรี อภิชาต จินดามงคล ประธานกรรมการสหกรณ์ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ทรัพย์มาตรฐาน และนางบุหงา เอี่ยมน้อย ผู้จัดการสหกรณ์ 
       ในการนี้ได้รับเกียตริจาก นายภพปภพ ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง และนายนพดล อินปา ประธานกรรมการ สอ. ครูลำปาง จำกัด ร่วมแสดงความยินดี
 
วันที่เขียนข่าว : 21 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM