พิธีเปิดการอบรมสัมมนาของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ หลักสูตร "แนวทางการปฎิบัติตามกฎกระทรวง การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน และการฟ้องร้องบังคับคดีอย่างไร ให้สหกรณ์ประสบความสำเร็จ"

         นายอุทัย ศรีเทพ รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ หลักสูตร "แนวทางการปฎิบัติตามกฎกระทรวง การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน และการฟ้องร้องบังคับคดีอย่างไร ให้สหกรณ์ประสบความสำเร็จ" ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี และประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการปฎิบัติตามกฎกระทรวง และการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน” และนายณฐกร แก้วดี เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร และะรองประธานสภาที่ปรึกษา ชสอ. เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การฟ้องร้องบังคับคดีอย่างไร ให้สหกรณ์ประสบความสำเร็จ” มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนากว่า 126 คน 60 สหกรณ์ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่เขียนข่าว : 18 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว :
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM