พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด

         วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. นายสมชาย รัตนอารี กรรมการดำเนินการและเลขานุการ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ กรรมการดำเนินการ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯโดยมี พล.ร.ต. ประมุข อินทรประเสริฐ ประธานกรรมการสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะจาก ชสอ. พร้อมด้วย น.อ.สุวิทย์ เวียงเจริญ ผู้จัดการสหกรณ์
 
         สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีความมุ่งมั่นบริหารงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง โดยยึดหลัก ความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นแนวทางการบริหาร พร้อมทั้งจัดสวัสดิการ ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหกรณ์จะรักษามาตรฐานของสหกรณ์ และสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 20 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว :
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM