พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์" รุ่นที่ 9 ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

       วันที่ 15 มกราคม 2563 นายอุทัย ศรีเทพ รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ดร.ณสรวง ก้อนวิมล รองประธานกรรมการ กล่าวรายงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์" รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2563 และวันที่ 20-22 มกราคม 2563 เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหาร และกำกับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถประยุกต์ธรรมาภิบาล และศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 76 คน 31 สหกรณ์ ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่เขียนข่าว : 16 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM