ชสอ. ร่วมพิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         วันที่ 14 มกราคม 2563 นายวิราช ป้อมบ้านต้า รองประธานกรรมการ ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.กมล ศรีล้อม นายโกวิท เกตุงาม กรรมการดำเนินการ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมพิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย - พะเยา บ้านกิ่วกาญจน์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน 550,000 บาท และมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ฯ รวมทั้งค่าอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียน จำนวนเงิน 45,000 บาท
 
โดยมี พันตำรวจเอกวชิระ พยาน้อย เป็นผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานพิธีรับมอบ และนายวิราช ป้อมบ้านต้า รองประธานกรรมการ ชสอ. และประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และนางชมพูนุช ศักดิ์สิทธิ์ ผู้จัดการ ทั้งนี้มี ดร.ทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย
 
ชสอ.ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 25 อาคาร งบประมาณในการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 12,265,053 บาท วัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริฯ และเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ ได้อย่างมีคุณค่าของสหกรณ์ที่มีต่อสังคม และสหกรณ์สมาชิกมีส่วนร่วมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับ ชสอ.
 
วันที่เขียนข่าว : 15 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM