พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด

       เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นายอุทัย ศรีเทพ รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจากพลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. ให้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการสหกรณ์เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายสมชาย รัตนอารี เลขานุการ นายโชคดี คลังจันทร์ กรรมการดำเนินการ ชสอ. สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีแก่สหกรณ์ดังกล่าว 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด บริหารงานด้วยความเข้มแข็งยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
วันที่เขียนข่าว : 13 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM