พิธีเปิด และมอบวุฒิบัตร ในการอบรม หลักสูตร “กฎหมายสินเชื่อ และกฎหมายติดตามหนี้ ที่ผู้บริหารสหกรณ์ควรรู้”

       นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบวุฒิบัตร ในการอบรม หลักสูตร “กฎหมายสินเชื่อ และกฎหมายติดตามหนี้ ที่ผู้บริหารสหกรณ์ควรรู้” จัดโดยกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2563 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร บรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์กำกับดูแลด้านบริการให้สินเชื่อ” โดย นายไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง “แนวทางการตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้คำ้ประกันให้ถูกกฎหมาย” โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี และ เรื่อง “แนวทางการบังคับคดี - ยึดทรัพย์และการขายทอดตลาด” โดย ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง กรรมการเนติบัณฑิตยสภา มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 120 คน ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระตำหนัก พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
วันที่เขียนข่าว : 13 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM