พิธีเปิดป้ายคุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด

        วันที่ 7 มกราคม 2563 ดร.ณสรวง ก้อนวิมล รองประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด พร้อมด้วย ดร.กมล ศรีล้อม กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ซึ่งสหกรณ์ได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน ในระดับ A และได้รับมอบป้ายคุณภาพมาตรฐาน จาก ชสอ. โครงการมอบป้ายสหกรณ์คุณภาพมาตฐาน ชสอ. ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการประเมินเกณณ์มาตฐานทางการเงินของ ชสอ. พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบในการพัฒนา แก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 09 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM