พิธีเปิดป้ายคุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครพนม จำกัด

         วันที่ 6 มกราคม 2563 ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมาย ดร.ณสรวง ก้อนวิมล รองประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครพนม จำกัด ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน ในระดับ A และได้รับมอบป้ายคุณภาพมาตรฐาน จาก ชสอ.        
         โครงการมอบป้ายสหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานทางการเงินของ ชสอ. พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบในการพัฒนา แก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นต่อไป
 
 
วันที่เขียนข่าว : 07 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM