พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง" ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

       เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ดร.กมล ศรีล้อม กรรมการดำเนินการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง" พร้อมด้วย ดร. สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 77 คน 48 สหกรณ์ 
       โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านบัญชีของสหกรณ์ สามารถจัดทำงบทดลอง รายการปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม โดยการฝึกอบรมจะมีทั้งการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติงานได้จริง
วันที่เขียนข่าว : 23 ธ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM