ชสอ. ร่วมยื่นหนังสือเสนอข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์ขอแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ ต่อ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

       นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ร่วมยื่นหนังสือเสนอข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์ขอแก้ไขร่างกฎกระทรวงตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ 7 ฉบับ ต่อ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรม เซ็นทารา บาย เซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562
วันที่เขียนข่าว : 23 ธ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM