ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จำกัด เข้าศึกษาดู ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
       นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายณรงค์ บุญแก้ว ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จำกัด นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดู ชสอ. เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานของ ชสอ. ด้านการบริหารการเงิน สินเชื่อ รวมถึงการจัดสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติงาน และการบริหารกิจการของสหกรณ์ฯ ต่อไป และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
 
วันที่เขียนข่าว : 26 พ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM