ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC) วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ สำนักงาน ชสอ.
       นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (FSCT) ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Federation of Community Credit Cooperative : KFCC ) จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. ตามที่ FSCT และ KFCC ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์ระหว่างประเทศเป็นประจำทุกปี ตามข้อตกลงสัญญาทวิภาคี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 โดยครั้งนี้คณะผู้นำสหกรณ์ KFCC ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 21 ถึง 28 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือระหว่างกัน อีกทั้งส่งเสริมงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ทั้งในด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ในวันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ สำนักงาน ชสอ.
 
วันที่เขียนข่าว : 25 พ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM