ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 49 ปี

       นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสำราญ สาราบรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 49 ปี  และร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
        ภายในงานยังได้มีการมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกให้แก่ผู้แทนหน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว และกรมหม่อนไหม ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสหกรณ์ฯ ชั้น 1 จตุจักร กทม. และในโอกาสนี้ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ ขอแสดงความยินดี กับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ที่ได้รับรางวัลสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
        สอ. กรมส่งเสริมการเกษตร จก. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2513 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของข้าราชการ และให้บรรดาสมาชิกออมทรัพย์ได้อย่างจริงจัง และช่วยให้หลุดพ้นจากหนี้สินซึ่งมีภาระหนัก เพื่อช่วยตนเองในหมู่สมาชิก มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี
 
"เลิศด้วยบริการ ประสานด้วยใจ ฉับไวสู่สมาชิก"
วันที่เขียนข่าว : 21 พ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM