ชสอ. เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 5/2562

        นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. ให้เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 5/2562 (ครั้งที่ 70 ของการประชุม) โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อรับทราบความคืบหน้าของการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ และเพื่อพิจารณาการอบรมให้ความรู้ด้านธรรมาภิบาล สำหรับกรรมการ และผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กทม.
วันที่เขียนข่าว : 12 พ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM