ชสอ. ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. จ.นนทบุรี

    นายวิราช ป้อมบ้านต้า  รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด จำนวน 135 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เรื่องการบริหารการเงินของ ชสอ. โดยวิทยากร นางสาวนิภา นกฉลาด ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงิน เพื่อให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 30 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM