ชสอ. ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี

        นายไพบูลย์ แก้วเพทาย พร้อมด้วย ดร.ณสรวง ก้อนวิมล รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เรื่อง”กฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่ สารสำคัญและผลกระทบการบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์” และ “การดำแนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์”โดยวิทยากร นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ชสอ. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ได้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 29 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM