ชสอ. ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด เข้าศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมเยียน ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี

       พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายวิราช ป้อมบ้านต้า รองประธานกรรมการ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา ดร.กมล ศรีล้อม กรรมการดำเนินการ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด รวมจำนวน 220 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เรื่องการบริหารการเงินของ ชสอ. โดยวิทยากร นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ได้มีความรู้ความเข้าใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 26 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM