พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562

        นายวิราช ป้อมบ้านต้า รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ หลักสูตร การพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สู่มืออาชีพ พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จำนวนเงิน 20,000 บาท โดยมีคุณมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด รับมอบพร้อมด้วยคณะกรรมการ ชมรมเจ้าหน้าที่ฯ ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ภาคเหนือเข้าร่วม 350 คน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562
วันที่เขียนข่าว : 26 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FCST
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM