ชสอ. พร้อมด้วยสหกรณ์สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์ไทย - เกาหลี ประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC) ระหว่างวันที่ 16 - 24 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
        ชสอ. จัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์ไทย - เกาหลี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 - 24 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดย นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ชสอ. หัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นายวิราช ป้อมบ้านต้า รองประธานกรรมการ นำคณะผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยจาก สอ. กรมอู่ทหารเรือ จำกัด สอ. โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด สอ. กระทรวงแรงงาน จำกัด สอ. กรมป่าไม้ จำกัด สอ.โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด สอ. บริษัท ทีโอที จำกัด สอ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำกัด สอ. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด และ สอ. ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด รวมจำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC) โดย MR.Park Cha Hoon ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ KFCCให้การต้อนรับ และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน (CC) 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน Hyundai Motors สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน Hyundai Heavy lndustry และ สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน Dongulsan จากนั้นเข้าเยี่ยมชม Saemaul Geumgo IT Center รวม 8 วัน ทำให้คณะผู้นำไทยได้รับความรู้และภาพรวมเกี่ยวกับขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจะได้นำข้อมูลความรู้ไปปรับใช้กับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย ในสิ่งที่สามารถดำเนินการได้ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการนำคณะไปทัศนศึกษาตามจังหวัดต่างๆ ทำให้คณะได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 
วันที่เขียนข่าว : 24 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM