ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน เพื่อทำหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดแนวทางการนำเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนตามมาตรา 62(7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2562

       พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน เพื่อทำหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดแนวทางการนำเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนตามมาตรา 62(7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เวลา 13.30 น. วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันที่เขียนข่าว : 21 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM